Föreningens styrelse


Presentation av styrelsen och dess medlemmar. Styrelsen består av:

STYRELSE

Ordförande: Johan Lilliehöök

Vice Ordförande: Anders Lilliehöök

Sekreterare: Ingela Lilliehöök

Kassör: Gustaf Lilliehöök

Ledamot: Richard Lilliehöök

Suppleant: Elise Lilliehöök

Suppleant: Karin Lilliehöök-Kihl

Suppleant: Christer Lilliehöök

Revisorer:

Bengt Lilliehöök

Mac Lilliehöök

Uppdaterat 2015-03-18